Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Zboží zasílejte, prosím, na adresu:

VANDA STORE s.r.o, Křemešnická 824, 393 01 Pelhřimov

Oznámení o odstoupení od smlouvy

VANDA STORE s.r.o se sídlem: Nitranská 1057/4, 10100 Praha 10

Jméno a příjmení kupujícího: __________________________

Číslo objednávky/faktury: __________________________

Telefonní číslo: __________________________

Email: __________________________

Označení zboží (produktové číslo, typ nebo název zboží):

 

Počet kusů: __________________________

Datum dodání zboží: __________________________

Kupní cena: __________________________

Kupní cenu vrátit na účet č.: __________________________

Poučení:

Toto odstoupení může být zasláno prodávajícímu i emailem. Doručeno je okamžikem potvrzení převzetí emailu ze strany prodávajícího kupujícímu, bez takového potvrzení nelze považovat takové odstoupení kupujícího za řádně prodávajícímu doručené. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (tedy nikoliv nákladů, které vznikly spotřebiteli při vrácení zboží) stejným způsobem.  Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Datum odstoupení: __________________________

Podpis: __________________________